Jul 30, 2010

Кобзарський цех

Кобзарський цех. Кто кріпко на Бога уповая...
Псальми та канти - 2003
Кобзарський цех. Кто кріпко на Бога уповая...
Псальми та канти - 2003
download

download
(320 kBit/s + covers)

Track List:

01. Христу на кресті - Володимир Кушпет, кобза (03:17)
псальма; записано П. Демуцьким від лірника Прохора Завертана (с. Бузівка Таращанського повіту, Київщина)


02. Нема в світі правди - М. Хай, ліра (05:25)
псальма; за нотацією Ф. Колесси; записано від лірника Антона Скоби (Полтавщина)


03. Святому Георгію - М. Товкайло, бандура (03:18)
кант; з репертуару Г. Ткаченка


04. Ой, горе, горе ... - А. Білоус, кобза (03:49)
псальма; з репертуару О. Вересая та В. Кушпета


05. Про потоп - Е. Драч, кобза (05:34)
псальма; записано П. Демуцьким від лірника Романа на Київщині


06. Ой. по-під мостом, мостом... - В. Шевчук, ліра (03:24)
кант; записано Л. Новіковою від лірника Жадана (с. Чернеччина, Харківщина)


07. Про страшний суд - Микола Будник, бандура (03:53)
псальма; з репертуару Г. Ткаченка


08. Кто кріпко на Бога уповая... - Тарас Компаніченко, бандура (03:04)
кант; сл. Ф Прокоповича, муз. - анонім, XVII ст.


09. Земля плачеться... - К.Черемський, бандура (03:04)
псальма; з репертуару А. Парафиненка (Харків)


10. Про Почаївську Божу Матір - О. Санін, ліра (07:31)
кант; з репертуару лірника Андріяна (Волинь)


11. Ісусе прекрасний - Тарас Компаніченко, бандура (05:30)
кант XVII ст.; сл. Д. Туптала, муз. - анонім, кін. XVII ст.


12. Блажен той муж (Псалом 111 - переспів) - Е. Драч, кобза (03:17)
заримовано і покладено на музику Е. Драчем


13. Страстям Христовим - К.Черемський, бандура (03:21)
псальма; з репертуару А. Парфиненка (Харків)


14. Про грішні душі (По горам, горам...) - М. Коваль, бандура (05:26)
псальма; записано М. Ковалем (с. Великий Хутір на Черкащині)


15. Про славу і багатство - Е. Драч, кобза (02:16)
псальма; муз. і сл. Е. Драча


16. Всякому городу нрав і права - Тарас Компаніченко, бандура (04:20)
сковородинська псальма; з репертуару Г. Ткаченка


__________________________

Псалми складають біблейську книгу Псалтир. На початку н.е. псалми були сприйняті християнською церквою і стали складовою частиною церковного богослужіння. Є підстави вважати, що на території України-Руси псалми поширилися після хрещення 998р.

Кант (від лат. cantus - спів, пісня) - рід багатоголосної пісні, розповсюджений на Україні в XVII-XVIII cт. Спочатку канти створювались на релігійні тексти і побутували лише в середовищі духовенства і монастирського населення.

В перших збірках кантів (80 - 90 р.р. XVII ст.) зустрічаються тексти С. Полоцького, Димитрія Ростовського (Туптала) та ін. Деяка кількість кантів була запозичена з польських збірок (т.з. кантички, звідси й назва "кант") із збереженням тексту першоджерела чи в перекладі церковно-слов’янською мовою.

Різновидом кантів є псальми, тобто канти на тексти псалмів, викладені у віршованій формі. Псальма - рід побутової багатоголосної пісні духовного змісту, розповсюджений в Україні з XVII ст.

На відміну від церковних псалмів, котрі співалися в храмах, псальми були призначені для домашнього співу.

Псальми і канти набули широкого розповсюдження і популярності на Україні в період розквіту тут кобзарських і лірницьких цехів (XVII-XIX ст.), про що свідчать записи багатьох дослідників кобзарства, таких як М. Лисенко, П. Демуцький, П. Мартинович, Ф. Колесса, Л. Українка, К. Квітка, К. Грушевська, Б. Грінченко та ін.

_________________________

Премайстерінг: Аркадій Віхорєв, 2003 р.
Виконавчий продюспер: Георгій Шевко
Ідея: Тарас Компаніченко, Едуард Драч, Павло Зубченко
Фото: Дмитро Клочко та з архівів Павла Зубченка, Тараса Компаніченка
Дизайн - Людмила Кузнецова
В дизайні використовано малюнки Опанаса Сластіона
Дата відтворення: серпень, 2003, KП "Оберіг XXI"

2 Comments:

Miguel said...

Спасибі brother!

parazitakusok said...

наздоров'я камрадос!